పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవ వేడుకలు

విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మునిసిపల్ స్టేడియంలో సోమవారం పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవ వేడుకలు