పిడుగుల సమాచారం

పిడుగుల సమాచారం


 ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ


 ⛈⛈ *గుంటూరు జిల్లాకు* పిడుగుపాటు హెచ్చరిక  


 *అమరావతి, తుళ్లూరు, తాడేపల్లి, మంగళగిరి, పెదకాకాని*


మండలాల పరిసర ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉధృతంగా ఉంది.


 🌳 చెట్ల క్రింద , బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకండి.


🏬 సురక్షితమైనభవనాల్లో ఆశ్రయంపొందండి.


- ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కమీషనర్