రాష్ట్రంలో భారీగా డీఎస్పీ లు బదిలీ

అమరావతి:


 


ఒకేసారి 31 మంది డీఎస్పీలను బదిలీ చేస్తూ డీజీపీ సవాంగ్ ఉత్తర్వులు..


వెయిటింగ్ లో ఉన్న కొంతమంది డీఎస్పీ లకు పోస్టింగ్ లు ఇచ్చిన డీజీపీ..