జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు మేడే శుభాకాంక్షలు.: మాణిక్యరావు కె. రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు.. APUWJ...

నా సహచర జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు ముందుగా మేడే శుభాకాంక్షలు... ✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊k🤝🏾🤝🏾🙏🙏👍


కాలాన్ని,, కలాన్ని,,, నమ్ముకొని జీవనం సాగిస్తున్న మన అందరికి మంచి రోజులు రావాలని,,, ప్రభుత్వాలు జర్నలిస్ట్ లకు భవిష్యత్తులో మరింత సహకారం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను... 
అందరూ బాగుండాలి.... అందులో నేనుండాలి.... 🙏🙏🤝🤝🤝🤝🤝🤝


మీ 
మాణిక్యరావు కె.... రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు.. APUWJ... పచ్చిమగోదావరి జిల్లా..యూనిట్  ఏలూరు....