నివాస సముదాయాల్లో సమర్ధ ఇంధన వినియోగం పై కార్యశాల


విజయవాడ


నివాస సముదాయాల్లో సమర్ధ ఇంధన వినియోగం పై కార్యశాల
ఫార్చ్యూన్ మురళి పార్క్ లో రెండు రోజుల పాటు కార్యశాల
కార్యశాలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి ఎన్. శ్రీకాంత్