నేలపై కూర్చొని పర్యవేక్షించిన నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి

      నెల్లూరు :  బారాషాహీద్ దర్గా వద్ద రొట్టెలపండుగ ఏర్పాట్లను నేలపై కూర్చొని పర్యవేక్షించిన నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి.