విశాఖ జిల్లాకు*  పిడుగుపాటు హెచ్చరిక     

  *ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ*


 ⛈⛈ *విశాఖ జిల్లాకు*  పిడుగుపాటు హెచ్చరిక     


*మాడుగుల,బుచ్చయ్యపేట, రావికమతం, చీడికాడ, కశింకోట,మాకవరపాలెం*


*మండలాల పరిసర ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉద్రుతంగా ఉంది.*


 🌳 *చెట్ల క్రింద , బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకండి.*


🏬 *సురక్షితమైనభవనాల్లో ఆశ్రయంపొందండి.*


- ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కమీషనర్