త్రంలో .  శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం.  

సింహాచల  క్షేత్రంలో .
 శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం.
 మనం వెళ్లి చూసే భాగ్యం లేకపోయినా.
 కరోనా వైరస్. వెళ్లనీయకుండా చేసిన కానీ
 ఫోటోలు రూపంలో చూసి దర్శించుకుందాం
  స్వామి ఆశీస్సులు.  రూపంలో స్వామి వారు. అమ్మవార్లు . మనకి ఆశీస్సులు ఇస్తూ.  అండదండలు ఇస్తూ.  కరోనా  మహమ్మారి. కాదు ఏ వైరస్ కూడా.  సింహాద్రి అప్పన్న నాథుడి   ఉండగా.  ఏమీ చెయ్యలేవు.. సింహాద్రి వరాహ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి  ఆశీస్సులు . మన అందరికీ ఉంటాయి   నిన్న  రాత్రి  జరిగిన కళ్యాణ మహోత్సవం లో స్వామివారు   అమ్మవార్లు  మనకి దర్శనం.  ఇస్తున్నారు   చూసి తరిద్దాం.. మీ అందరికీ   ఎల్లవేళల ఆయురారోగ్యాలు.  అష్ట ఐశ్వర్యం సుఖ   సంతోషాలతో.   ఆనందం గా ఉండాలని.