_లోకాపద(కరోనా) నివారణార్థం - శ్రీనివాస అద్బుత శాంతి యాగం

_లోకాపద(కరోనా) నివారణార్థం - శ్రీనివాస అద్బుత శాంతి యాగం


తిరుపతి :: లోకకళ్యాణార్థం విశ్వశాంతి కోరకు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలో శాస్త్తోత్తంగా శ్రీనివాస అద్బుత శాంతి యాగం నిర్వహించిన టిటిడి మాజీ బోర్డ్ చేర్మేన్, తిరుపతి శాసనసబ్యులు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి,