వైసీపీ పాలనపై 14న ప్రజలకు నివేదిక: జనసేన

వైసీపీ పాలనపై 14న ప్రజలకు నివేదిక
      విజయవాడ:     వైసీపీ ప్రభుత్వం పరిపాలనపై జనసేన పార్టీ రూపొందించిన నివేదికలోని మూల అంశాలను ఈ నెల 14వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీడియా ద్వారా ప్రజల ముందు ఉంచుతారు. కొత్త ప్రభుత్వం పరిపాలనా తీరుతెన్నులపై కనీసం వంద రోజులపాటు ఎటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేయకూడదని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ శ్రేణుల్ని ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ గడువు ముగిసిపోయింది. వైసీపీ ప్రభుత్వంలోని ముఖ్యమైన శాఖల పని తీరును అధ్యయనం చేయడానికి పార్టీలోని నేతలు, నిపుణులతో పది బృందాలను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నియమించారు. వీరు తమ అధ్యయనాలను పూర్తి చేసి నివేదికలను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అందచేశారు. ఈ నివేదికల్లోని ముఖ్యాంశాలను క్రోడీకరించి అమరావతిలోని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియచేయాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 13, 14, 15 తేదీలలో ఆయన మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ నేతలు, వివిధ వర్గాల వారిని కలుసుకుంటారు.