విశాఖ,తూర్పుగోదావరి, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు*  పిడుగుపాటు హెచ్చరిక

పిడుగుల సమాచారం


 


 *ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ*


 ⛈⛈ *విశాఖ,తూర్పుగోదావరి, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు*  పిడుగుపాటు హెచ్చరిక  


 ⛈⛈ *విశాఖ జిల్లా*
చోడవరం, చీడికాడ, మాడుగుల, బుచ్చయ్యపేట, రావికమతం, నర్సీపట్నం కోటవురట్ల


⛈⛈ *తూర్పుగోదావరి జిల్లా*
తుని,రౌతులపూడి, కోటనందూరు


⛈⛈ *శ్రీకాకుళం జిల్లా*
సీతంపేట,పాతపట్నం,భామిని


*మండలాల పరిసర ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉద్రుతంగా ఉంది.*


 🌳 *చెట్ల క్రింద , బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకండి.*


🏬 *సురక్షితమైనభవనాల్లో ఆశ్రయంపొందండి.*


- ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కమీషనర్