గాంధీజీ సంకల్ప యాత్ర లో గూడూరు బీజేపీ నాయకులు

గాంధీజీ సంకల్ప యాత్ర లో గూడూరు బీజేపీ నాయకులు.
గూడూరు, :
గాంధీజీ సంకల్ప యాత్ర చివరి రోజున నెల్లూరు లో జరిగే సభకు గూడూరు నుండి దాదాపు 100 మంది కార్యకర్తలతో  గూడూరు       బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు నర్రా. సంజీవ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో బయలు దేరడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ దళిత మోర్చా జిల్లా కార్యదర్శి మంగలపూరు. శ్రీనివాసులు,జిల్లా మహిళా కార్యదర్శి పద్మా చౌదరి, హైమా, పల్లవి,గంపాల. కోటేశ్వరరావు, వేణు గోపాల్ రెడ్డి,గోపాలయ్య, రఘు రామయ్య, శ్రీనివాసులు,శివశంకర్ నాయుడు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.