గవర్నర్ ని కలిసిన అమరావతి పాత్రికేయులు

అమరావతి


బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడ రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ బిస్వ భూషణ్ హరిచందన్ తో అమరావతి పాత్రికేయ మిత్రులు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సందర్భం. అంతిమతీర్పు సంపాదకులు శ్రీ వల్లూరు ప్రసాద్ కుమార్ మరియు తదితరులు ఉన్నారు.