ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న 2018 ఐఏఎస్ బ్యాచ్ అధికారులకు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ లుగా పోస్టింగ్

*అమరావతి*


ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న 2018 ఐఏఎస్ బ్యాచ్ అధికారులకు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ లుగా పోస్టింగ్


పశ్చిమగోదావరి - సీహెచ్.బాజ్ పాయి.
అనంతపురం - జి. సూర్య సాయి ప్రవీణ్ చంద్.
నెల్లూరు - భావ్నా
శ్రీకాకుళం - మల్లారపు నవీన్
ప్రకాశం - వి.అభిషేక్
తూర్పుగోదావరి - అపరాజిత సింగ్
చిత్తూరు - విష్ణు చరణ్
కర్నూలు - నిధి మీనా
విజయనగరం - కట్టా సింహాచలం.
కడప - వికాస్ మర్మాట్