స్కూల్ పిల్లలు కు పంపిణీ చేసే యూనిఫామ్ ను పరిశీలించిన జగన్ మోహన్ రెడ్డి  

స్కూల్ పిల్లలు కు పంపిణీ చేసే యూనిఫామ్ ను పరిశీలించిన జగన్ మోహన్ రెడ్డి
 అమరావతి, ఏప్రిల్ 25,(అంతిమ తీర్పు) : 
 క్యాంపు కార్యాలయంలో స్కూలు పిల్లలకు పంపిణీచేయనున్న స్కూలు యానిఫారమ్స్ నమూనాలను పరిశీలిస్తున్న సీఎం.  వైయస్.జగన్