మరో ఏడాది పాటు అసెంబ్లీ సెక్రటరీగా కొనసాగాలని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

అమరావతి:


అసెంబ్లీ సెక్రటరీ పి బాలకృష్ణమాచార్యులు సర్వీసును సంవత్సరం పాటు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు


గురువారంతో పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉన్న అసెంబ్లీ సెక్రటరీ


మరో ఏడాది పాటు అసెంబ్లీ సెక్రటరీగా కొనసాగాలని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు