షాంపూ, ఫేస్ మాస్క్, సానిటయిజర్ లు పంపిణీ

        నెల్లూరు, ఏప్రిల్ 26 (అంతిమ తీర్పు):             షుమారు 470 మంది వలస కార్మికుల ను బారా షహీద్ దర్గా లో, పొదలకూరు రోడ్ లోని zp స్కూల్ లో ప్రభుత్వం ఉంచింది.  భోజన వసతి కల్పించింది. కానీ వారి వద్ద పేస్ట్, సోప్, షాంపూ, ఫేస్ మాస్క్, సానిటయిజర్ లు లేవు. అందరూ ఒక చోట వున్నారు. జాగ్రత్తలు తీసుకోక పోతే అందరూ కోరానాకు కబళించ బడతారు.  పైన పేర్కొన్న వస్తువులు లేక ప్రమాదానికి చేరువ లో వున్నారు.  మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్లి అధ్యయనం చేశారు.  వారికి సహాయం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. మన మిత్రులందరూ స్పందించి నిరుపేదలై, లాక్ డౌన్  వల్ల ఇంటికి పోలేక, ఉన్న ఊర్లో కూలి  లేని స్థితి లో పొట్ట గడవక అత్యంత కన్నీటి పరిస్థితులలో చిక్కుకు పోయిన మన సోదరులను మనం ఆదుకోవాలి.  Today morning our VRC walker friends contributed  some money to purchase all the essential items like masks, sanitizers, soaps, paste etc and distributed to the migrant laborers at the temporary rehabilitation Centre at BaraShahi Darga at Nellore Lake. Thanks to all those who have voluntarily come forward for this noble cause.  GOD bless you. STAY HOME..STAY SAFE  ~GUDURU Lakshman kumar reddy