ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల వారీగా కరోనా వైరస్ వివరాలు

ది.28.4.2020 ఉదయం 9 గంటలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల వారీగా కరోనా వైరస్ వివరాలు :  


 అనంతపురం : కొత్త కేసులు 1,  మొత్తం  54,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 36 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 14, మరణించిన వారు 4 ;  చిత్తూరు  : కొత్త కేసులు 1,  మొత్తం  74,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 58 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 16,   మరణించిన వారు లేరు ; 


 తూర్పు గోదావరి: కొత్త కేసులు లేవు,  మొత్తం  39, చికిత్స పొందుతున్న వారు 27 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 12, మరణించిన వారు లేరు; 


 గుంటూరు : కొత్త కేసులు 17,  మొత్తం  254,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 207, డిశ్చార్జి అయిన వారు 39 మరణించిన వారు 8 ; 


వైఏస్సార్ కడప : కొత్త కేసులు 7,   మొత్తం  65,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 37 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 28, మరణించిన వారు లేరు ; 


 కృష్ణ : కొత్త కేసులు 13,  మొత్తం  223 ,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 186 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 29 , మరణించిన వారు  8 ;
 


 కర్నూలు: కొత్త కేసులు 40,  మొత్తం  332,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 280 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 43, మరణించిన వారు 9 ;  నెల్లూరు : కొత్త కేసులు 3,  మొత్తం  82,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 56, డిశ్చార్జి అయిన వారు 24, మరణించిన వారు 2 ; 


 ప్రకాశం : కొత్త కేసులు  లేరు,  మొత్తం  56,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 33 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 23,  మరణించిన వారు లేరు ; 


 శ్రీకాకుళం: కొత్త కేసులు  లేవు,  మొత్తం  4,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 34 , డిశ్చార్జి అయిన వారు లేరు , మరణించిన వారు లేరు ; 


 విశాఖపట్నం : కొత్త కేసులు లేవు,  మొత్తం  22,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 3 , డిశ్చార్జి అయిన వారు 19, మరణించిన వారు లేరు ; 


 విజయనగరం - ఇప్పటి వరకు ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు.


 పశ్చిమ గోదావరి: కొత్త కేసులు లేవు ,  మొత్తం 54,  చికిత్స పొందుతున్న వారు 43, డిశ్చార్జి అయిన వారు 11,  మరణించిన వారు లేరు ;