ప్రగతి సేవా సంస్థ గూడూరు ఆధ్వర్యంలో బజాజ్ షోరూమ్ అనిల్ మరియు హీరో  షోరూమ్ శ్రావణ్  సహాయ సహకారాలతో కూరగాయలు పంపిణీ

ప్రగతి సేవా సంస్థ గూడూరు ఆధ్వర్యంలో బజాజ్ షోరూమ్ అనిల్ మరియు హీరో  షోరూమ్ శ్రావణ్  సహాయ సహకారాలతో   ఈరోజు 04.05.2020వ గూడూరు 2 టౌన్  లోని 31వ వార్డ్ చింపిరి నాయుడు కట్ట నందు మరియు నర్సింగ్ రావు పేట నందు  200 పేద కుటుంబాలకు   వారానికి సరిపడ కూరగాయలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. గూడూరు శాసన సభ్యులు వెలగపల్లి వరప్రసాద్ రావు .  మరియు కమిషనర్ ఓబులేసు . చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేయడం జరిగింది.అధ్యక్షుడు కడివేటి.చంద్రశేఖర్, ఉప అధ్యక్షుడు వేమారెడ్డి సురేంద్ర నాథ్ రెడ్డి, జాయింట్ సెక్రెటరీ యమహా సుబ్రహ్మణ్యం, కరిముల్లా,ఎం మస్తానయ్య,గ్రానైట్ ప్రభాకర్, C V.R న్యూస్ సతీష్, వాలంటీర్స్,తదితరులు పాల్గొన్నారు.