శ్రామిక జాతికి  మే డే దినోత్సవం..

       . **శ్రామిక జాతికి  మే డే దినోత్సవం..
**పీడిత జాతికి మహోత్సవం..
**కార్మికులు తమ హక్కుల కోసం రక్తం చిందించి పోరాడి సాధించిన రోజు...
**కార్మిక సోదరులకు మేడే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...🙏💐
యం వి రమణ.. జర్నలిస్ట్. ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్
వార్త పవర్ తెలుగు డైలీ న్యూస్ పేపర్
9949754088