సత్తెనపల్లి నుండి ముప్పాళ్ళ మీదుగా నరసరావుపేట చేరుకంటుంది

పలనాటి పులి కోడెల  అంతిమ యాత్ర 7.30 గంటలకు గుంటూరు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ నుండి మొదలు అయ్యు పేరేచర్ల,మేడికొండూరు,కొర్రపాడు మీదుగా సత్తెనపల్లి నుండి ముప్పాళ్ళ మీదుగా నరసరావుపేట చేరుకంటుంది