ఆంద్రప్రదేశ్   రాష్ట్రంలో 24 గంటలు పని చేసేలా కాల్ సెంటర్ల ఏర్పాటు 

    ఆంద్రప్రదేశ్   రాష్ట్రంలో 24 గంటలు పని చేసేలా కాల్ సెంటర్ల ఏర్పాటు 


కరోనా నివారణ చర్యలో భాగంగా జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున కాల్ సెంటర్ 


రాష్ట్రస్థాయి కాల్ సెంటర్ నెంబర్ 0866 - 2410978 (ఆరోగ్య సలహా సహాయ కేంద్రం నెంబర్ 104)


కరోనా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా శ్రీకాకుళం కాల్ సెంటర్ నెం. 6300073203,


విజయనగరం: 08922 - 227950, 9494914971


విశాఖ : 9949379394


తూర్పు గోదావరి జిల్లా : 8841361763 


పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా: 08812 - 222377 


కృష్ణాజిల్లా :9491058200


గుంటూరు జిల్లా : 0863 - 2271492


ప్రకాశం జిల్లా :7729803162 


నెల్లూరు జిల్లా: 9618232115


చిత్తూరు జిల్లా: 9849902379


కడప జిల్లా : 08562 - 245259 


అనంతపురం జిల్లా : 08554 - 277434


కర్నూలు జిల్లా : 9441300005